info

Dobrý den, nacházíte se na internetovém obchodě výrobce a dodavatele bezpečnostních a fotoluminiscenčních tabulek. Zboží je přehledně seřazeno v kategoriích. V případě, že byste požadovanou tabulku nebo značení nemohli snadno najít, použijte "vyhledání zboží" pomocí klíčových slov. Pokud potřebujete poradit, volejte +420 731 006 486. Firma Daniel Karch - BEZPET Vám děkuje a přeje pohodlný nákup...

Úvod Zásady zpracování osobních údajů / GDPR
Novinky
Zásady zpracování osobních údajů Tisk
Novinky
Napsal uživatel karch   
Čtvrtek, 24 Květen 2018 23:29
Zásady zpracování osobních údajů - Firma: Daniel Karch, Sídlo: Josefa Kotase 1180/15, 700 30 Ostrava, IČO: 76415309, DIČ: CZ7710095184, V tomto dokumentu bychom vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme vaše osobní údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků webových stránek a o vašich právech s tímto souvisejících. Ochrana vašich osobních údajů a vašeho soukromí je pro nás skutečně důležitá, proto s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy dbáme o jejich náležitou ochranu. Tyto informace si prosím pečlivě přečtěte. Tyto zásady jsou účinné od 25. května 2018. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. 1. Pojmy Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná) a firma či společnost, k níž se osobní údaje vztahují (dále jen „zákazník“). Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi. Identifikovatelným zákazníkem je firma, společnost nebo fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor - například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“). Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je firma Daniel Karch, IČO: 76415309, obchodní název BEZPET – bezpečnostní tabulky (dále také „BEZPET“). Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro expedici a dopravce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“). Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.bezpet.cz. Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, vyřízení objednávky a kroky k jejímu dodání, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání informací o zboží a jejich změnách. Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních kategorií osobních údajů zákazníka zpracovávaných pro určitý účel. Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů. K objednávce v e-shopu je většinou vzhledem k modulaci objednávkového systému jejich povolení nutné. O cookies si můžete přečíst i na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (česky). 2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány? BEZPET a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů: • Identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ. • Elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa. • Jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies. • Další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek. • Další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci, a to včetně pozdějších aktualizací. Jaký je původ osobních údajů? Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našeho zboží a služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi či přihlášením. Většinou jde o: • identifikační a adresní údaje • elektronické kontaktní údaje • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o další jiné elektronické údaje: • cookies • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli • IP adresa • datum přístupu a doba přístupu • vyhledávací dotazy • kód odpovědi http a https • přenášené skupiny dat 3. Proč jsou osobní údaje zpracovávány? Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely: Plnění smluvního vztahu • Účel: Na základě smlouvy s námi máte nárok na objednané zboží. Naproti tomu my máme nárok na zaplacení sjednané ceny. Abychom mohli splnit svou část a zkontrolovat splnění vaší části závazku, potřebujeme zpracovávat vaše identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem. • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít. • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka se námi. Správa zákaznických účtů • Účel: Zákazníci se mohou na našich webových stránkách registrovat a spravovat svá osobní nastavení. Pro tento účel musíme zpracovávat vaši e-mailovou adresu, název firmy, jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje pak slouží pro objednání našeho zboží a výrobků. • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel správy zákaznických účtů je odůvodněno vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se registrovat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu budeme považovat nepřihlášení se do zákaznického účtu po dobu 5 let. • Vaše údaje používáme ke správě vašich dotazů, podnětů, reklamací apod. Vaše údaje používáme i pro to, abychom vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali vás na neuhrazení sjednané ceny. V případě, že nedokončíte svoji objednávku, můžeme vám poslat e-mail nebo telefonicky kontaktovat, že jste tuto objednávku nedokončili. Věříme, že jde o užitečnou službu, protože díky ní můžete pokračovat v započaté objednávce a nemusíte znovu zadávat celou objednávku od začátku. Dále vaše údaje zpracováváme také v případech uplatňování vašich práv z vadného plnění a při výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno naším oprávněným zájmem komunikovat se zákazníkem. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. • Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 5 let od jeho skončení. Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a vašeho chování na webových stránkách • Účel: Vždy se snažíme o zlepšování kvality našich služeb. K vývoji nových služeb a zboží a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby, zboží apod. V souvislosti s procházením našich webových stránek dále zpracováváme informace o návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje nám pomáhají identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa našich webových stránek. Tyto údaje sbíráme proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro vás uživatelsky přívětivý a abychom rozvíjeli služby, o které máte evidentní zájem. Na základě těchto informací naše webové stránky aktualizujeme a doplňujeme o další zboží. Nejčastěji z důvodu úpravy a novelizace legislativy. Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies. Doba uložení údajů je dána dobou trvání vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies. Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob • Účel: Údaje o tom, jak naše webové stránky používáte, či údaje o vašich objednávkách můžeme využít k prevenci či odhalování podvodů, zneužití, protiprávního použití a porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platným právními předpisy. • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno plněním zákonných povinností, případně naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. • Doba uložení: Doba uložení údajů je 5 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 5 let od jejich získání. Účetní a daňové účely • Účel: Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa. • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účetní a daňové účely je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o vás musíme zpracovávat. • Doba uložení: Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let. Plnění ostatních právních povinností • Účel: Mezi ostatní zákonné povinnosti, kterými se čas od času musíme řídit, patří např. povinnosti proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění ostatních právních povinností je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o vás musíme zpracovávat. • Doba uložení: Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy. 4. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny? Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především obchodním partnerům jenž umožňují fungování Bezpetu – sklad expedice a dopravce, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom vám mohli poskytovat naše zboží. Pomáhají nám poskytovat vám kvalitnější, přesnější a celkově více komplexní obsah zboží a služeb. Partnery, kterým vaše osobní údaje svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování vašich údajů výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Přístup k vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů: • Partneři, kteří pro nás zajišťují přepravu našeho zboží. • Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem expedice vaší objednávky. • Poskytovatelé účetního a daňového poradenství. • Poskytovatelé IT služeb a hostingu. • Poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek. • Poskytovatelé právních služeb, advokáti. Orgány veřejné správy • Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit. • Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, Státní zastupitelství a soudy) či Finanční úřady. • Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně, ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon. Jsou osobní údaje předávány mimo EU? • Ne Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány? Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy. Jaká jsou práva subjektů údajů? Při realizaci vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny na našich stránkách www.bezpet.cz. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme odmítnout žádosti vyhovět. Právo na přístup k osobním údajům • Chcete-li vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů. Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů • V případě, že se domníváte, že o vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti. Právo na výmaz • V případě, že již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Právo na omezení zpracování osobních údajů • V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Právo na přenositelnost údajů • V případě, že chcete, abychom vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci vaší žádosti vyhovět. Právo vznést námitku • Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme. Právo kdykoliv odvolat souhlas • Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat. Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování • Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo by se vás obdobným způsobem významně dotýkalo. 5. Závěr Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme vás informovat opět. Žádáme vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.
Aktualizováno Pátek, 25 Květen 2018 00:03
 


Nákupní košík


nákupní košík
Váš košík je prázdný

Přehlídka zboží

 105,88 Kč vč.DPH

87,50 Kč bez DPH 13,92 Kč vč.DPH

11,50 Kč bez DPH 105,88 Kč vč.DPH

87,50 Kč bez DPH 29,65 Kč vč.DPH

24,50 Kč bez DPH 26,86 Kč vč.DPH

22,20 Kč bez DPH 4,36 Kč vč.DPH

3,60 Kč bez DPH